Under våren presenterade Microsoft en uppdaterad strategi för BI-området där man bland annat beslutade sig för att lägga ner planning-delarna av PerformancePoint. På ett informationsmöte för Microsoft partners berättade Guy Weismental (Global Director of Business Intelligence) att det fanns planer på att dela med sig av källkoden för denna produkt.

Mycket riktigt, enligt Nic Smith (ms anställd som skriver ”The BI blog”), finns nu möjlighet att få ta del av källkoden för att kunna vidareutveckla produkten.
Mer information finns här:
http://blogs.msdn.com/bi/archive/2009/06/18/financial-planning-accelerator-announced.aspx
Bara att sätta igång och börja koda 🙂

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?