Attollo har deltagit i XBRL Swedens konferens om Standard Business Reporting!
Bakgrunden till konferensen är att regeringen har gett i uppdrag åt Bolagsverket att införa en digital tjänst för att ta emot finansiell information avseende årsredovisningar. Standarden ska vara XBRL. Det är den standard som används av våra Basel- och Solvenskunder vid rapportering till Finansinspektionen idag.
Talare från holländska skatteförvaltningen och Finansinspektionen kunde komma med information hur det hade varit för dem att införa XBRL som standard.
Bolagsverket som leder införandet planerar att uppdatera och utveckla taxonomier tillsammans med BFN (Bokföringsnämnden). Projektet är fortfarande i startskedet och det kortsiktiga målet för Bolagsverket är att digital rapportering av årsredovisningar ska bli förstahandsvalet för företag, myndigheter och medborgare. Det långsiktiga målet är att det ska bli obligatoriskt.

Attollo är medlemmar i XBRL Sweden och fortsätter bevaka utvecklingen av digitaliseringen av finansiella rapporter.