Efter en spännande vecka i Las Vegas är vi nu tillbaka i Sverige och vi skulle därför vilja passa på att sammanfatta nyheterna i TM1 eller snarare Planning Analytics som produkten kommer att heta framgent.

Planning Analytics lanserades redan 2015 på IBM Insight som ”konferensen” hette då. Nu ett år senare släpper IBM Planning Analytics 2.0. Genom det stora hoppet i versionsnummer vill IBM markera de många stora förändringarna och nyheterna i produkten.

Planning Analytics kommer att finnas tillgänglig i tre olika paketeringar:

 • Planning Analytics 2.0 (PA 2.0), ett rent molnbaserat erbjudande.
 • Planning Analytics Local 2.0 (PAL 2.0), samma som ovan men för kunder som vill använda produkten på en lokal server.
 • Planning Analytics Express 2.0, (PAE 2.0), för mindre företag och organisationer som vill använda produkten på en lokal server, finns ej tillgänglig i molnet.

PAL 2.0 beräknas att komma ut i december 2016. I tillägg till produkterna ovan kommer nya och nuvarande kunder att även kunna välja till följande två komponenter:

 • Watson Analytics – få ut ännu mer av din Planning Analytics lösning genom att addera kognitiva affärsinsikter genom Watson.
 • Workspace – en samarbetsplattform där alla användare kan samverka även via webben och mobilt.

Kunder som i dagsläget kör TM1 10.1.x eller 10.2.x och som har IBM Maintenance Program får uppgradera till IBM PA Local 2.0 utan kostnad. Om man vill använda Watson Analytics eller Workspace tillkommer dock en licenskostnad.

Så vad är då de stora nyheterna i PA och PAL 2.0? Här kommer en kortfattad sammanfattning:
 • Nyheter i TM1 Server:
  • Alternativa hierarkier som bygger på attribut
  • Det går nu 2-4 ggr snabbare att starta upp en TM1-server jämfört med tidigare
  • Mindre låsningar vid dimensionsladdningar
  • Förbättrade möjligheter till lokala språkanpassningar
  • Debugverktyg för TI-processer
 • Nyheter i TM1Web:
  • Helt nytt användargränssnitt
  • Snabbare laddning av websheets och bättre scrollhastighet
  • Förbättringar av villkorsstyrd formatering
  • Stöd för iPad och Android surfplattor
  • Inbyggt LDAP stöd med SSO (Single Sign On)
  • MS Edge och Safari överenstämmelse vid sidvisning
 • PAx (Planning Analytics for Excel)
  • PAx ersätter CAFÉ och Perspectives
  • Helt nytt användargränssnitt
  • PAx kommer att vara kompatibelt med 85 % av alla rapporter som skapats med Perspectives
  • Dynamiska rapporter (förbättring av Active Forms i Perspectives)
  • Ny delmängdsredigerare och förbättrade kubvyer
  • WAN-vänligt, inget behov av Citrix
  • Välkommet stöd för Windows 10 och Office 2016
 • Workspace
  • Helt ny funktionalitet
  • Self Service
  • Ad Hoc beräkningar
  • Möjlighet till interaktion mellan användare via inbyggd chat och stöd för mobila enheter

Som vi varit inne på är PA 2.0 verkligen ett stort steg framåt i både termer av funktionalitet och användarvänlighet. Det är t.ex. första gången som användare av Planning Analytics kan:

 • Både skapa inmatningsformulär, analyser och rapporter direkt i webben
 • Dra och släppa TM1-data från olika TM1-servrar till en och samma arbetsyta på webben
 • Använda Excel-formulär och cellreferenser inuti en kubvy på ett pivotliknande sätt
 • Vrida och vända på data baserat på attributvärden (alternativa hierarkier)
 • Kombinera flera attribut inom en och samma dimension för djupare analysmöjligheter
 • Inbyggda samarbetsverktyg gör det lättare för slutanvändare att skapa sig en gemensam bild och hitta orsakerna bakom sifferunderlaget
 • Både inmatning och analys via tilltalande portalsidor som kan göras tillgängliga via både iPad och Android surfplattor
För den än mer tekniskt intresserade kommer här en liten djupdykning inom respektive nytt område.
TM1 Server
Under skalet har det hänt en del i själva kubmotorn. Vid dimensionsladdningar så låses inte längre vare sig skriv- eller läsanvändare ute. Många har länge saknat någon form av debugverktyg för TI-processer och det kommer nu med hjälp av REST API och en DevWorks klient, lovande tycker vi!
PA 2.0 går nu också att lokalanpassa genom att alltifrån vyer och delmängder ned till applikationsmappar och TI-processer går att språkanpassa fullt ut, bra för kunder som har sin verksamhet spridd inom olika delar av Europa till exempel.
Tidigare har det varit en utmaning att jämföra innehållet i olika sandlådor (sandboxes), detta underlättas nu i både det nya Workspace gränssnittet och i PAx. Sist men inte minst kommer MTQ (Multi Threaded Queries) att användas både vid kompilering av regler och vid initial laddning av TM1-servern vilket kommer att betyda mycket för prestanda och laddtider.

TM1Web
Användargränssnittet i TM1Web har fått sig en rejäl ansiktslyftning och en rad förbättringar under huven som vi varit inne på tidigare. Nedan en skärmbild på det uppdaterade gränssnittet:

PAx
Nu har det blivit dags att pensionera både Perspectives och CAFÉ och välkomna PAx, Planning Analytics for Excel. Det är ett helt nytt gränssnitt som har integrerats på ett betydligt bättre och snyggare sätt i Excel än tidigare. Nedan följer lite skärmbilder för att visa på hur det nya gränssnittet ser ut.Stöd för Windows 10 och Office 2016 känns kanske som en självklarhet idag men det gäller nu även PAx vilket är en mycket välkommen nyhet. PAx delar även många gränssnittselement med den nya Workspace modulen.

Workspace
Workspace är som sagt en helt ny komponent som delvis bygger på Cognos BI-funktionalitet. Denna nya produkt är till för att främja samarbetet mellan slutanvändarna som är iblandade i t.ex. en budgetprocess och göra denna process enklare och mer grafiskt tilltalande. Även användare av diverse olika mobila enheter kommer nu även att kunna ta del av och bidra i processen. Exempel på funktionalitet är:
 • Grafer kan konfigureras och anpassas beroende på användare
 • Borra i data som presenteras i grafer på ett interaktivt sätt
 • Ad Hoc beräkningar på både rad- och kolumnnivå
 • Spara anpassade vyer till en gemensam mapp
 • Möjlighet att jämföra olika sandlådor direkt i Workspace
 • Enkel knappnavigering, både i och mellan olika arbetsböcker i Workspace
 • Nya verktyg för att bygga snygga inmatningsformulär
 • Rullande 12
 • Tillgång till alternativa hierarkier
 • Enklare dataspridning genom ett högerklick på musen
 • Inbyggd chatfunktionalitet
 • Stöd för mobila enheter inkl. iPad och Android surfplattor.
Här nedan visar vi en skärmbild från Workspace.

Alternativa hierarkier
Slutligen vill vi avsluta med ett exempel på hur kraftfulla de nya alternativa hierarkierna kan vara. Genom att använda dessa kommer slutanvändare att kunna skapa helt nya analyser och många kommer även behöva ha färre dimensioner i sina kuber givet att attribut nu kan agera som en hierarki.
Föreställ dig ett företag med en rad butiker enligt nedan:

Tänk nu att vi istället vill presentera data över försäljning baserat på vilken typ av butik det handlar om istället för som i ovan baserat på geografi. Genom att använda attributet typ av affär får vi direkt den analys vi behöver utan något extra arbete, mycket kraftfullt och enkelt!

Vi är väldigt imponerade över den produktutveckling som skett under bara ett år och vi ser fram emot att få bistå både nya och befintliga kunder att implementera Planning Analytics.

Tveka inte att kontakta vår säljansvarig Jesper Handin via mail eller på telefon: 072-383 58 05