Nu kommer nya TM1! Den kommer att heta PA 2.0 och är nästa version efter TM1 10.2.2.

Releasen, som redan är släppt i Cloud, är planerad att släppas i december för kunder med fysisk miljö, d.v.s. alla våra TM1-kunder!

Nya TM1 består av två delar:

– Workspace (Gemensam funktionalitet med Cognos BI)

– PAx (Gamla CAFE som ersätter Perspectives)

I Workspace bygger man rapporter i BI-miljö och källkoden är gemensam med Cognos BI. Det innebär att om det sker någon uppdatering i Cognos BI sker samma uppdatering i TM1 för de funktioner som är gemensamma.

En stor fördel med Workspace är att man kan filtrera på attribut och de får då ”dimensionsliknande” funktionalitet. Det innebär att behovet av antal dimensioner går ner vilket är väldigt viktigt för prestanda i kuberna. Analysmöjligheterna ökar stort då man kan ha obegränsat antal attribut.

PAx ersätter gamla Perspectives och är gamla CAFE som man nu bytt namn på. Man har inte visat PAx så jag vet inget om det. Man informerade om att man översatt ca 85 % av gamla Perspectives och de punkter man nämnde som är kvar är inget som jag anser hindrar en övergång för våran del. Tvärtom är fördelarna med nya TM1 med all ny funktionalitet i Workspace och prestandaförbättringar skäl att gå över till nya TM1. Exempel på presandaförbättring är multitrådade feeders.

TM1 Web är också uppdaterad med ny funktionalitet samt stora prestandaförbättringar.

En annan stor nyhet är att uppdateringar som dag sker via fixpackar kommer ske automatiskt i nya TM1 via en programvara som installeras på TM1 servern. Man talar om att skicka uppdateringar var tredje vecka. En förutsättning för detta är att uppdateringarna håller mycket högre klass än dagens fixpackar så att inga problem uppstår vid uppdateringarna.

Man tittar också på att kunden ska kunna styra hur ofta dessa uppdateringar ska ske i sådana fall där kunden inte vill ha dem var tredje vecka. I Cloud kommer denna möjlighet inte finnas.

Ambitionen för vad man vill åstadkomma med nya TM1 är enorm och man har bara utvecklat 20 % hittills. Listan över vad man vill åstadkomma är lång och man arbetar för fullt med detta.

Med tanke på vad som redan finns nyutvecklat i TM1 och vilka ambitioner man har framåt ser det enormt bra ut och för oss som är på plats känns det fantastiskt inspirerande!

I denna release har man koncentrerat sig på att översätta den funktionalitet som finns i Perspectives. Performance Modeler är inte med överhuvudtaget vilket innebär att de kunder som kör detta och vill behålla funktionaliteten inte kan gå över till nya TM1. Anledningen till detta är att man prioriterat Perspectives samt att det är väldigt mycket funktionalitet i Performance Modeler som är krånglig och tidskrävande att översätta.

Man har ambition att ha detta klart första halvåret 2017.