IBM har nyligen lanserat en ny version av Cognos Disclosure Management (CDM), som bl.a. innehåller en hel del förbättringar avseende regulatorisk rapportering för exempelvis Basel III/CRD IV och Solvens II. Attollo har tillsammans med systerföretaget Capmill, flertalet kunder som nyttjar CDM för just regulatorisk rapportering enligt Basel III/CRD IV, och Attollo har redan hjälpt befintliga kunder att uppgradera till den nya versionen. Här följer en kort beskrivning av det som är nytt i CDM version 10.2.3.

  • Ny modul ”Filing Package” som är skräddarsytt för regulatorisk rapportering för exempelvis Basel III/CRD IV och Solvens II, för rapportering till tillsynsmyndigheter såsom FI (Finansinspektionen). Den tidigare XBRL-funktionen finns kvar om man vill använda XBRL till annat.
  • Validation on the fly. Valideringsfel kommer upp direkt när man trycker på save i varje template. Tidigare låg vaideringen senare i processen, efter att man genererat ut hela XBRL-rapporten. Validation on the fly förenklar avsevärt för användarna, som direkt får validerat varje värde.
  • Hanteringen av rapporter med öppna y-axlar förändras helt. Detta gör att man exempelvis kommer att kunna rapportera Large Exposures på precis samma sätt som övriga COREP-rapporter.
  • Möjlighet att lägga till länder och valutor som man önskar, även i efterhand. Tidigare var detta mer hårt knutet till COREP/FINREP-mallarna.
  • Applikationen håller själv reda på tillämpliga templates för månads-, kvartals- vs halvårsrapportering.
  • Användaren väljer taxonomi själv och mallarna anpassas därefter, för att hantera EBAs eller EIOPAs föränderliga krav. Detta är en mycket viktigt nyhet då DPM-modeller, taxonomier och valideringsregler från EBA och EIOPA kommer att uppdateras mer än man kanske förväntat sig tidigare. Här har CDM blivit än mer flexibelt för kommande ändringar, vilket är väldigt viktigt för att ha en pålitlig och stabil rapporteringslösning.

Hugh Wallis på IBM har gjort en demo av den nya versionen. Den finns här om ni är intresserade.