Här kommer ett matnyttigt White Paper skivet av David Axson (@davidaxson ), ni vet talaren på IBM Cognos Finance Forum 2009 som Attollo tidigare rapporterade ifrån.
I dokumentet berättar David om hur man lyckas med sin verksamhet i dagens globala och flyktiga företagsvärld.
Rekommenderar att ni tar er tid och läser igenom detta, här behandlas nämligen flera sunda och applicerbara idéer , oavsett på vilken typ av plan man har valt att ställa upp sitt lag.

Håll till godo!