Första dagen på IBM World of Watson i Las Vegas har varit mycket givande och över förväntan, trots inledande kaos med sessionsbokningar. Dessutom hade jag ena sessionen tillsammans med en av mina kunder vilket var mycket lyckat! En positiv kund är mycket värd och för mig känns det extra kul då denna kund var mitt första stora TM1-projekt.

Nu till dagens sessioner:

TM1 Cloud
Detta var en kort session på 45 min men väldigt informativ. Man informerade om att man numera i molnet kan koppla upp datakällor via säker tunnel till kundernas system som ligger på fysiska serverar. Man har byggt in olika typer av datakällor som finns på marknaden såsom exempelvis Microsoft, HFM, SAP etc. Man är också beredd att lägga till nya vid behov!
Detta innebär att man inte är begränsad till att skicka upp datafiler i molnet för att sedan ladda in i TM1, utan man kan koppla upp sig direkt mot existerande datakällor. Dessutom visade man upp hur man laddar in data via Performance Modeler, mycket intressant. Där kunde man välja om man vill programmera direkt i SQL eller låta verktyget generera kod själv. Påminner hur importen går till i Controller faktiskt!

CAFE
Nu har jag fått lite insyn i CAFE som är produkten är tänkt att ersätta Perspectives. IBM förklarade att det inte finns något datum för när Perspectives försvinner, orsaken gick dom inte in på djupare. Ska försöka ta reda på detta mer ingående.
Sessionen koncentrerade sig bara på front-end där kuber och dimensioner redan är skapade. Hur det ser ut på backend sidan där uppbyggnaden av lösningen sker vet jag inte ännu, måste försöka ta reda på detta! Annars känns CAFE som ett mycket bättre slutanvändarverktyg än Perspectives. Går att släppa direkt till kunden för att bygga rapporter och analyser på egen hand. Både jag själv och min kund var mycket positiva till vad vi såg!

Planning Analytics Workspace
Här har vi det ultimata verktyget för kund att utveckla sina egna rapporter och analyser och presentera det mycket smakfullt med många funktioner som idag finns i Cognos BI. Man har byggt ihop Cognos BI och TM1 på riktigt i verktyget och alla uppdateringar som sker i Cognos BI som är gemensamt med TM1 kommer att ske simultant. Detta innebär många synergieffekter både för oss, kunden och IBM.

Performance Modeler
Idag (dag 3) gick jag på en sektion som handlade om Performance Modeler. Det är en del i TM1 som kommit till för att underlätta för användaren att sätta upp en modell utan att behöva vara IT specialist.
I Performance modeler finns bl.a funktionalitet att bygga upp själva modellen och skapa scorecards. Jag koncentrerade mig på att bygga scorecards då detta skulle kunna vara aktuellt för en kund som jag arbetar med nu och något som jag aldrig gjort tidigare.
Scorecards kan publiceras antingen i TM1web eller i Cognos Insight. Cognos Insight är ett extra presentationsprogram för performance modeler där man publicera resultatet snyggare med extra funktionalietet för användaren.