Man vill ha val att nollundertrycka en rapport i prompt sidan. Hur gör man?

Man skapar en dummy kolumn som har värde ‘1’ om man har valt att inte nollundertrycka, ‘0’ om man vill nollundertrycka. Nollundertryckning är på i rapporten hela tiden. Och den här dummy kolumnen är förstås dold.

Thank you Gabriel for another good idea!

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?