För många försäkringsbolag är regulatorisk rapportering inte något nytt, utan något man redan arbetat med i någon form under flera år. Det som sker nu dock är att den regulatoriska rapporteringen ökar, både i omfattning och komplexitet, vilket gör att en manuell hantering av alla rapporteringskrav i många fall inte blir hållbar. Vidare har tillsynsmyndigheter också krav på god spårbarhet och kontroll, vilket i många fall kan vara väldigt svårt att påvisa med en helt manuell rapporteringsprocess.

I takt med ökande rapporteringskrav börjar nu allt fler försäkringsbolag se sig om efter flexibla och kostnadseffektiva lösningar som bättre kan automatisera rapporteringsprocessen för såväl regulatorisk- som finansiell rapportering.

Varför implementera en automatiserad lösning?

 • Förenklar och reducerar radikalt manuellt arbete för rapportering till Finansinspektionen
 • Möjliggör en stor grad av spårbarhet i den information som produceras för varje rapporteringsperiod
 • Trygghet med en robust plattform jämfört med att i stor grad förlita sig på manuellt arbete och stort personberoende

Varför Attollo?

 • Experter inom regulatorisk rapportering enligt Solvens  II, med flertalet lyckade implementationer och goda referenser, och med gedigen erfarenhet av att arbeta med rapporteringsfrågor mot Finansinspektionen.
 • Utöver kunskap och erfarenhet kring lösningar för den kvantitativa rapporteringen (QRT), har Attollo gedigen kunskap kring införande av lösningar för den kvalitativa rapporoteringen (ORSA, RSR, SFCR), hela vägen från källsystemen till rapporteringsverktyg som klarar EIOPA´s taxonomier för rapportering.
 • Flertalet implementationer bygger på samma välbeprövade och stabila lösning, baserad på etablerad mjukvara från Microsoft och Certent CDM, och som klarar såväl den kvantitativa rapporteringen som den kvalitativa rapportoteringen.
 • Levererar en lösning som gör att du flexibelt kan hantera information som är föränderliga över tiden, såsom exempelvis kontoplaner, motpartskoder etc.
 • Levererar en lösning som också kan användas för annan regulatorisk rapportering såsom Basel III, MFI, RUTS, MIR, såväl som traditionell ekonomisk rapportering och uppföljning. Vi säkerställer därför att samma datalagerlösning uppfyller en rad olika rapporteringskrav.
 • Trygghet att successivt hålla tidsplanen mot Finansinspektionen, och att löpande ha uppdaterade rapporteringsmallar med korrekt taxonomi och valideringsregler enligt EIOPA, med hjälp av Certent CDM.
 • Stor erfarenhet av att leverera kostnadseffektiva lösningar jämfört med konkurrerande produkter och tjänsteleverantörer.
 • Investerar löpande i att bevaka kommande rapporteringskrav och taxonomier från EIOPA, som kommer alla våra kunder inom Solvens II tillgodo med god framförhållning.

Se här för mer information och demo kring Certent CDM

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?