Regulatorisk rapportering

Regulatorisk rapportering ökar

Under de senaste åren har kraven på finansiell och inte minst regulatorisk rapportering ökat markant. För de flesta banker, försäkringsbolag och finansinstitut är regulatorisk rapportering inte något nytt.Det som sker är dock att den regulatoriska rapporteringen ökar, både i omfattning och komplexitet. Det gör att manuell hantering av alla rapporteringskrav i många fall inte blir hållbart.

I takt med de ökande regulatoriska rapporteringskraven börjar nu allt fler företag och organisationer söka efter flexibla och kostnadseffektiva lösningar. Dessa lösningar möjliggör att man i allt högre grad kan automatisera rapporteringsprocessen.

Attollo har framgångsrikt hjälpt många  kunder att automatisera och effektivisera både den finansiella och den regulatoriska rapporteringsprocessen. Det handlar både om verktyg för koncernkonsolidering, datalager och verktyg för den slutliga rapporteringsprocessen (sk. disclosure management).

Inom regulatorisk rapportering har Attollo kompetens och erfarenhet kring Basel III/CRD IV, Solvens II, MFI, RUTS, MIR samt AnaCredit.

Läs mer om Solvens II eller Basel III.

AKTUELLA TJÄNSTER

Finansiell rapportering

Den finansiella rapporteringsprocessen innebär för många kunder en mycket arbetskrävande och repetitiv process, som dessutom ofta har ett stort personberoende. Numera finns det väl utvecklade verktyg som underlättar stor del av rapporteringsprocessen, och som möjliggör ett välutvecklat stöd för arbetsflöden, spårbarhet, internkontroll och kvalitetssäkring. Attollo har hjälpt flertalet kunder att effektivisera sin rapporteringsprocess med gott resultat.

Läs mer

Basel III

Kraven på rapportering enligt Basel III/CRD IV, har påverkat de rapporteringspliktiga bolagen inom bank- och finansbraschen påtagligt. Då mängden och komplexiteten av de datapunkter som skall beräknas och rapporteras per rapportperiod är stor, behöver de flesta företag etablera lösningar som kan underlätta. Attollo har stor erfarenhet och gedigen kunskap kring hela kedjan från datalagerlösningar till rapporteringsverktyg som klarar EBA´s taxonomier för Basel III-rapportering.

Läs mer

Solvens II

Attollo har hjälpt flertalet kunder att etablera lösningar för rapportering enligt Solvens II. I likhet med effekterna kring införande av Basel III, har införande av Solvens II-kraven påverkat försäkringsbolagen påtagligt. Utöver kunskap och erfarenhet kring lösningar för den kvantitativa rapporteringen (QRT), har Attollo gedigen kunskap kring införande av lösningar för den kvalitativa rapporoteringen (ORSA, RSR, SFCR), hela vägen från källsystemen till rapporteringsverktyg som klarar EIOPA´s taxonomier för rapportering.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?