Har ni liksom jag tröttnat på att gå in i IBM Cognos Controller Financial Analytics Publisher och trycka på ”Update Structure” lite när som trickling processen från Controller till TM1 har avstannat av oklar anledning…? Om Ja kommer nedan ett enkelt tips på en TI-process som kollar aktuell status för FAP-databasen och drar igång publiceringen igen om den avstannat. Företrädelsevis schemaläggs denna process på ett lagom intervall.

Skapa en TI-process som har FAP-databasen som datakälla. Kör nedan SQL-sats för att få fram aktuell status:

select status, structstatus, name from NRTR_DATAMART

Lägg följande kod i Metadata-fliken av processen:

PWD=’xxx’;
IF(structstatus=20);
ODBCOpen(‘datasource’, ‘user_id’, PWD);
ODBCOutPut(‘datasource’,’update nrtr_datamart set status=70, StructStatus=40′);
ODBCClose(‘datasource’);
Else;
EndIF;

Nu kommer du att slippa klicka på ”Update Structure” fler gånger, skönt va 😉

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?