Då var det dags att summera ihop dag 2 av PASS Summit 2018.

Idag fick vi en inblick i vad som är på gång i Power BI-världen, både i närtid och på längre sikt. Och det händer verkligen saker på Microsofts huvudkontor i Redmond. I Microsofts roadmap för rapportering vill de att Power BI ska vara det enda man behöver när det kommer till rapportering. Tanken är att Enterprise Reporting, analysrapportering och prediktiv analys ska ligga under Power BI-paraplyet framöver.
Tyvärr för oss svenskar så är de största nyheterna kopplade till Power BI Premium och det typiska svenska företaget är för litet för den licenstypen. Premiumlicensen ligger på 5 000 dollar/månad för hela företaget, jämfört med 10 dollar/månad för varje användare. Man behöver alltså vara 500 användare för break-even. Men i roadmapen för Power BI kommer även Analysis Services att flytta in i Power BI, så med lite licensplanering kan man kanske flytta över sina kostnader från dagens SQL Enterprise-licens till Power BI Premium.

Microsoft presenterade en uppsjö av nya funktioner och här följer de enligt mig de största nyheterna. Jag lämnar rapportfunktionerna utanför detta blogginlägg och inriktar mig istället på de funktioner och verktyg som kommer förändra arbetssättet för dagens Power BI-användare.

En helt ny Model View

Den inbyggda modellvyn som idag finns i Power BI Desktop får en uppgradering och påminner numera väldigt mycket om den vyn som vi ser när vi skapar våra SSAS tabulärkuber i Visual Studio. Med de möjligheterna som finns där, som exempelvis katalogisering av mätvärden och dimensionsattribut. Här kommer det vara möjligt att skapa flera diagramvyer i en och samma fil. Denna nya funktionalitet kommer i november-releasen av Power BI Desktop. Väldigt snart med andra ord.

Copy/Paste mellan rapporter

Okej, det här är kanske inte är en stor funktion på samma sätt som de andra nyheterna, men det här har varit efterlängtat. En till synes enkel funktion som borde funnits redan från dag ett är nu här. Nu är det möjligt att kopiera rapportobjekt mellan filer och inte bara mellan sidor i en och samma rapport. Det här kommer verkligen effektivisera utvecklandet av rapporter och bidra till större enhetlighet mellan rapporter.

Home

En ny startsida för PowerBI är nu i preview-läge. Här har du som användare en samlad vy för dina rapporter, dashboards, utbildningsmaterial och mer. Och den är skräddarsydd för just dig.

SSRS i Power BI Service

Möjlighet att köra “paginated reports” i PowerBI-portalen (endast Premium just nu, men vid frågestunden efter presentationen lät det som att det även kommer till Pro framöver)

Application Lifestyle Management (ALM)

Nu när Power BI Service blir ett fullgott alternativ för Enterprise Reporting ställs det mycket högre krav på Governance. ALM är ett helt nytt verktyg där administratörer kan kontrollera sin miljö när det kommer till publicering, versionshantering, rättigheter och monitorering.

Dataflows

Det här nya verktyget gör det möjligt för en slutanvändare att på ett intuitivt sätt själv ladda in en ny datakälla, tvätta, aggregera källan till önskad form. Precis på samma sätt som man kan göra i dagens PowerQuery-läge i PowerBI. Men den riktigt stora nyheten är att användaren även, på sikt, kommer kunna låta källan flöda genom en prediktiv modell med hjälp av nya Cognitive Services! Antingen använder man en befintlig modell i organisationen, eller så kan du skapa upp en egen enklare modell med endast några få klick, baserat på några standardmodeller i Azure. Du kommer alltså utan vidare Data Scienctist-kunskap kunna tillämpa prediktiv analys på din nya källa som ett steg i inläsningsprocessen. De flöden som skapas, sparas i portalen med möjlighet att använda i flera rapporter. Initialt kommer Dataflows endast vara tillgängligt i Premium-licensen, men på sikt även i Pro. Dock lät det som att Cognitive Services kommer stanna kvar i Premiumläge.

Här kan ni höra Adam Saxton berätta mer om Dataflows.