Man kan enkelt lägga till en scrollbar till en enkel crosstab rapport, som Gabbe  nyligen gjorde hos en av våra kunder. Här är en enklare version :

Man anropar en funktion addScroll med
(1) crosstab namn,
(2) antal kolumnrubrik rader (i det här fallet : 3 rader) och
(3) höjd på scrollbar t.ex 200px.

Det finns en färdig rapport mot Great Outdoor Sales (cube).

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?