XBRLXBRL ny standard för rapportering av årsredovisningar

Attollo har arbetat med XBRL sedan många år tillbaka, framförallt med den marknadsledande plattformen Certent CDM och kring rapportering av Basel III/CRD IV samt Solvens II. XBRL börjar få allt större spridning som teknisk standard för rapportering avseende finansiell och regulatorisk information, och då förändras också krav- och behovsbilden för många företag. Det blir därför allt mer intressant för företag och organisationer att investera i en rapporteringsplattform som klarar all typ av finansiell och regulatorisk rapportering, och inte bara isolerad rapportering för ett enskilt regelverk (s.k. ”stuprörslösning”).

Sedan en tid tillbaka har ESMA arbetat på en ny standard för rapportering av årsredovisningar inom EU, och nu är det fastslaget att XBRL används som standard för denna rapportering. Från den 1 januari 2020 ska emittenter inom EU använda ett gemensamt elektroniskt format för att rapportera in årsredovisningar till nationella tillsynsmyndigheter. Esma har publicerat den slutliga version som alla aktörer nu kan börja arbeta efter. Det nya formatet är en del av ett nytt bredare initiativ, European Single Electronic Format (ESEF), där ESEF använder en utökning av IFRS taxonomi som utfärdas av IFRS Foundation.

Det tekniska format som ska användas är ”inline XBRL” (iXBRL). Ett skäl till det är att formatet kan läsas på både mänsklig och maskinell väg, vilket har en väldigt stor praktisk betydelse för de i organisationen som arbetar i rapporteringsprocessen.  Det väntas också kunna göra det möjligt för mottagare att analysera stora mängder finansiell information.

Certent har publicerat sitt framgångsrika deltagande i fältförsök tillsammans med ESMA. Certent’s Disclosure Management-plattform användes för att testa tekniskt beredskap för Inline XBRL (iXBRL) innan mandatet träder i kraft. Certent CDM-plattform är därmed väl förberedd för den nya standarden.

Läs mer på:

https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2017/teknisk-standard-och-rapporteringsmanual-for-arsredovisningar/

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/new-rules-make-eu-issuers%E2%80%99-annual-financial-reports-machine-readable

https://certent.com/certent-concludes-successful-participation-esma-field-trials-ixbrl/