Jonas Boström AttolloÄr er rapporteringsplattform redo för nya regelverk som ESMA?

Den 31 Maj håller Attollo tillsammans med Certent ett webinar om regulatorisk rapportering och vad de nya ESMA reglerna innebär. Talare är Jonas Boström, VD på Attollo samt Hugh Wallis, Regulatorisk analytiker Certent som båda ger en inblick i det kommande regelverket och på vilket sätt det påverkar rapporteringsplattformar.

De kommer också att belysa utmaningarna kring den sammanflätade regulatoriska och finansiella rapporteringen samt hur man hanterar dem.

Här kan du läsa mer om webinaret.