1. Hem
  2. /
  3. Stockholms Stadsmission – Analysplattform och app för datainsamling 
va-g-6
Stockholms stadsmission

Om Stockholms Stadsmission 

Stockholms Stadsmission arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap

Stockholms Stadsmission 

Bakgrund

Samla data och få översikt 

Som en del i Stockholms Stadsmissions digitaliseringsresa sökte de under våren 2022 efter ett enkelt sätt att kunna samla in data och få översikt över verksamhetens nyckeltal. Utmaningen Stockholms Stadsmission stod inför var att hitta en enhetlig lösning för sin breda organisation med många olika arbetssätt.

Utmaning 

Stockholms Stadsmission ville kunna samla in data på ett enhetligt sätt för att möjliggöra analys av verksamheten och uppföljning av nyckeltal. De hade redan genomfört ett gediget arbete med att ta fram en erbjudandekatalog med en gemensam struktur för samtliga verksamheter. För en betydande del av verksamheten saknades bra system för att samla enhetliga data och få en enkel översikt. Det Stockholms stadsmission sökte efter var ett system som kunde användas för att samla in data i verksamheten och sedan sammanställa den enhetligt för uppföljning, analys och presentation.

Eftersom Stockholms Stadsmissions verksamhet kan pågå dygnet runt, 7 dagar i veckan behöver systemet vara enkelt att förstå, enkelt att använda och enkelt att förvalta.

Lösning 

Attollo föreslog en lösning i två delar. Den första delen bestod i att etablera en analysplattform för att kunna lagra och strukturera information. Informationen kan senare göras analyserbar och användas för att generera nödvändiga rapporter och analyser till både interna och externa intressenter.

Eftersom digitalisering ofta handlar om att få fatt i och tillgängliggöra information har störst fokus legat på insamlingsfasen, för att sedan göra den analyserbar för slutanvändaren.

 

Den andra delen handlade om att bygga en app för att ge verksamheten stöd i att sköta deras viktiga arbete dagligen, som ofta pågår dygnet runt. Appen används för att registrera besök, registrera genomförda aktiviteter och rapportera antal serverade måltider för att ta några exempel. Historiskt har dessa händelser registrerats på väldigt olika sätt och ibland helt manuellt när inget passande system hittats. I appen har Attollo byggt ett väldigt enkelt gränssnitt som är lätt att förstå och som stöttar verksamheterna i deras behov. Allt har utvecklats i nära samarbete med Stockholms Stadsmissions egen personal och mantrat har varit ”keep it simple”. För mycket funktionalitet tenderar att göra arbetet krångligare och risken för felinmatningar ökar kraftigt.

Under utvecklingen av gränssnittet har man utgått ifrån designprincipen Mobile first för att skapa ett lättnavigerat och enkelt gränssnitt att arbeta i. Idéen var att från början skapa förutsättningar för en mobilapp som ett komplement till att använda en traditionell dator för registrering.

Mobile first innebär att man utgår ifrån en mobiltelefon när man designar och bygger gränssnittet snarare än att börja med att bygga för desktop och mobilanpassa i efterhand. Det innebär att desktopgränssnittet automatiskt blir lättnavigerat och enkelt att arbeta i.

 

Inne i appen finns det tre flöden som användarna kan arbeta i. Flödena är visuellt och tekniskt anpassade för den specifika typ av registrering som ska göras, men också anpassad för den enhet man arbetar i. Varje enhet har bara möjlighet att se enhetsrelevanta val och information.

Exempelvis skiljer sig ett familjebesök på en Mötesplats familj från en registrering på ett akutboende.

I appen finns även ett redigeringsgränssnitt där användarna har möjlighet att korrigera registreringar gjorda på sin enhet om man gjort ett fel eller missat något för att säkerställa så hög datakvalitet som möjligt.

Appen är tillgänglig för ungefär åttiotalet användare fördelat på tretton olika enheter på Stockholms Stadsmission med ungefär trettiofem unika användare per dag som gemensamt under januari månad registrerade över nio tusen besök.

Analysplattformen byggs på Microsoftteknologi där slutanvändarna konsumerar informationen i Microsoft PowerBI.

Appen byggs i Microsoft PowerApps.

Relaterade kundcase