1. Hem
  2. /
  3. SBAB – BI-portal och Self Service hos SBAB Bank
va-g-6
kundcase-logotyp-1@3x

Om SBAB

SBAB Bank AB är ett helägt statligt aktiebolag verksamt på den svenska bolånemarknaden. SBAB startade sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen, idag tillhandahåller banken lån och möjligheter till sparande för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Sedan början av 1990-talet konkurrerar företaget med privata aktörer som banker och erbjuder lån till privata kunder. Produkterna delas upp i två områden; Låna och Spara. Inom Låna erbjuds bolån och privatlån till privatpersoner samt fastighetskrediter till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Inom Spara erbjuds sparkonto till privatpersoner samt sparkonto för företag och bostadsrättsföreningar.

SBAB

Bakgrund

Ge organisationen analysfrihet

Tillsammans med oss på Attollo inledde SBAB en utredning för att ta sitt beslutsstöd till nästa nivå. Vi tog gemensamt fram ett par lösningsalternativ där fokus låg på att ge användarna ute i organisationen analysfrihet under kontrollerade former. Efter att ha ställt de olika lösningsarkitekturerna mot varandra, resulterade det hela i en designad BI-portal med fokus på användarvänlighet och avskalad enkelhet.

Lösning

Ta beslutsstödet till nästa nivå

När användarna nu loggar in i portalen, möts de av ett antal fördefinierade dashboards för en ögonblicklig nulägesanalys. Vidare skapade projektet ett antal fördefinierade rapporter inom respektive fokusområde. För djupare analys förbereddes även ett antal analysmallar med vilka användarna sedan själva kunde vrida och vända fram svar på sina frågeställningar. Dessa insikter kan då även delas med de övriga användarna vid behov.

 

Tekniskt sett valde SBAB att använda en och samma mjukvaruleverantör för samtliga delar i lösningen då man med ett enkelt sätt behövde navigera mellan dashboards, rapporter och analysmallar. Valet av leverantör hamnade på Microsoft och var även licensmässigt väldigt kostnadseffektivt, då SBAB redan sedan tidigare har licenser hos Microsoft. Portalen har tagits emot väldigt väl genom hela organisationen och kontinuerligt fylls nu portalen på med fler sektioner av analyser och rapporter.

Relaterade kundcase