1. Hem
  2. /
  3. Nordnet – Komplett Basel III och Solvens II hos Nordnet
va-g-6
kundcase-logotyp-5@3x

Om Nordnet

Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget grundades 1996 som en av Sveriges första internetmäklare och har senare utökat verksamheten till att även omfatta bank- och pensionstjänster.

Nordnet

Utmaning

Nya regelverk kräver nya lösningar

Som flera andra banker och kreditmarknadsinstitut, påverkades också Nordnet Bank av regelverket Basel III/ CRD IV inför 2014. I och med de nya kraven hade Nordnet ett behov av att etablera en lösning för att kunna beräkna och rapportera enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Behovet bestod dels i att etablera en effektiv datalagerlösning för att kunna samla in information från en rad olika källsystem inom organisationen för att sedan kunna beräkna och mappa dessa till de rapporteringsmallar som European Bank Authority (EBA) tagit fram för Basel III-rapportering. Det andra behovet bestod i att etablera ett rapporteringsverktyg, som effektivt kunde tillhandahålla och hantera Basel III-mallarna och den taxonomi med valideringsregler, som också är utgivna av EBA.

Lösning

Rapportering enligt det nya regelverket

Attollo fick i uppdrag av Nordnet att tillsammans med dem etablera en komplett datalagerlösning för hantering av Basel III, med tillhörande rapporteringslösning för mallar, taxonomier och valideringsregler. I uppdraget kring nytt datalager, låg också krav kring att samma datalagerlösning skulle tillgodose företagets generella krav på verksamhetstyrning, rapportering och uppföljning.

 

Attollo implementerade en komplett datalagerlösning för Basel III, som också kunde kunde tillgodose övriga behov inom Nordnets organisation. Lösningen är baserad på datalagerplattformen Microsoft SQL Server, Microsoft Analysis Services, Microsoft Master Data Services samt Certent CDM för finansiell och regulatorisk rapportering, vilken används för den slutgiltiga verifieringen och valideringen av alla de värden och datapunkter inom Basel III-kraven, som rapporteras till Finansinspektionen. Efter införande av datalagret och rapporteringslösningen för Basel III, har Attollo tillsammans med Nordnet i samma datalagerlösning också infört en komplett rapporteringslösning för de regulatoriska kraven enligt Solvens II. Nordnet använder numera även Certent CDM för regulatorisk och finansiell rapportering enligt Solvens II-kraven från EIOPA, både för den kvalitativa rapporteringen och den kvantitativa.

Dessa verktyg användes:

  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Analysis Services
  • Microsoft Master Data Services
  • Certent CDM

Relaterade kundcase