1. Hem
  2. /
  3. Natur och Kultur – Datalager och beslutsstöd i molnet hos Natur & Kultur
va-g-6
NoK_Logo_150mm

Om Natur och Kultur

Förlaget Natur & Kultur är en oberoende stiftelse med uppdrag att främja kultur, bildning och humanistiska värden. Stiftelsens kärnverksamhet är förlaget, som ger ut böcker och läromedel. Dessutom delar de varje år ut priser, stipendier och stöd för att stärka röster i det demokratiska samtalet.

NoK

Bakgrund

Långa ledtider och bristande informationskvalitet

 

Innan samarbetet med Attollo hade Natur & Kultur en situation med ett inkomplett och oflexibelt system. Den tidigare lösningen byggde på egenutvecklad logik för datatvätt som ledde till långa lanseringstider, bristande informationskvalitet samt avsaknad av stordriftsfördelar och dessutom stort personberoende av ursprungsleverantören.

Natur & Kultur har som vision att gå mot ett tjänstebaserat erbjudande som präglas av flexibilitet, Pay for Performance och kortare Time to Market i sin IT-strategi. Detta gör att molnbaserade tjänster från en etablerad leverantör har setts som det mest intressanta alternativet till egen drift och utveckling. Förlaget lägger även stor vikt vid att arbeta med en kunnig lokal representant som förstår Natur & Kultur behov och som kan omsätta affärskraven till effektiva tekniska lösningar.

Lösning

Integration och datalager i Microsoft Azure

I samråd mellan Attollo och Natur & Kultur arbetades en lösning fram som åtgärdade de brister som fanns i den tidigare lösningen och som låg i linje med den IT-strategi som förlaget arbetar mot. Den nya molnlösningen är helt baserad på Microsoft Azure där Microsoft SQL Server Enterprise 2014 används som datalager för effektiv informationshantering av försäljnings- och produktinformation från olika datakällor. Även Microsoft Data Quality Services och Microsoft Master Data Services används för att säkra kvalitén på data.

Valet av en tjänstebaserad molnlösning, som kan utökas vid behov, möter Natur & Kulturs önskemål om att ha hög tillgänglighet utan att jämka på kraven om flexibilitet och kvalitet. Nu slipper man hantera en rad olika infrastrukturella utmaningar som man annars konstant behöver hantera med en lösning i sin interna miljö.

citat

”Samarbetet med Attollo har gjort att jag som IT-chef enkelt och snabbt kunnat omvandlat förlagets affärskrav till en effektiv teknisk lösning som stämmer helt överens med min vision för IT både idag och imorgon. Genom att kombinera sin tekniska kunskap med befintliga verktyg från Microsoft har Attollo lyckats skapa en plattform som genererar nytta, höjer kvaliteten och ger förlaget möjlighet att växa i takt med verksamheten i övrigt”

Pier Lundmark, IT-chef

Resultat

Bättre stöd för beslutsfattande

Tack vare den nya lösningen har Natur & Kultur erhållit ett bättre stöd för beslutsfattande genom förbättrat informationskvalitet, ökad automatisering och spårbarhet. Utöver detta har man fått bättre kontroll på sin försäljning och alla som behöver kan nu få tillgång till relevanta analyser och rapporter. Den nya lösningen är betydligt mer kostnadseffektiv än den tidigare och Natur & Kultur fortsätter att utöka den nya lösningen med fler källor och nya tillämpningsområden.

Förbättringar

  • antal korrekta matchningar ökade med 27% till +99% totalt
  • ökad volym med bibehållen prestanda (tillväxt i volym senaste året/åren)
  • den månatliga processen för arbeta igenom och matcha nya försäljningstransaktioner, och ha ny uppdaterad försäljningsstatistik klar, reducerades från en arbetsvecka till två timmar

Sammanfattningsvis så har Natur & Kultur erhållit en plattform som ger bättre stöd för analys och beslutsstöd för både befintliga men även nya affärsområden. På IT-sidan upplever man en effektivisering, ökad flexibilitet och en kostnadseffektivisering som ett modernt bolag behöver.

Relaterade kundcase