1. Hem
  2. /
  3. Lernia – Finansiell planering med IBM Planning Analytics hos Lernia
va-g-6
kundcase-logotyp-6@3x

Om Lernia

Lernia AB är ett utbildnings-, bemannings- och omställningsföretag som är helägt av svenska staten. Företaget har sin bakgrund i det statliga AMU-gruppen, och det nuvarande namnet är sedan år 2000. De arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. 

Lernia finns över hela landet och arbetar med individer, företag och organisationer. Det gör de genom: 

  • Vuxenutbildning 
  • Bemanning och rekrytering  
  • Omställning, matchning och karriärväxling

Lernia

Utmaning

Manuell och tidskrävande process

Lernia hade ett behov av att förbättra och effektivisera sin budget- och prognosprocess, samt förändra sin utfallsrapportering. I de aktuella processerna fanns det mycket arbete som var manuellt och tidskrävande. Som hos många andra företag inbegrep den manuella budget- och prognosprocessen ett stort användande av Microsoft Excel, dock utan möjligheter att kunna konsolidera på annat sätt än med stor del manuellt arbete.

Lösning

Effektivisering av budget- och prognosprocess

Lernia beslutade sig för att implementera IBM Planning Analytics för att förbättra och effektivisera sin budget- och prognosprocess samt förbättra sin utfallsrapportering. I utfallsrapporteringen har också användarna möjlighet att kunna analysera och granska utfallet ner på verifikationsnivå direkt i verktyget, vilket väsentligt ökar effektiviteten i granskning och analys av det ekonomiska utfallet.

 
Resultat

Helt integrerad lösning med dashboards i Workspace

I dagsläget används IBM Planning Analytics av ett par hundra användare, vilket innebär samtliga linjechefer som har ett intäkts- och kostnadsansvar. Genom att nå ut till användarna på detta sätt, har man inom Lernia kunnat tillhandahålla ett verktyg som underlättat fullt ägarskap och ansvar för siffrorna ute i organisationen. I och med att IBM Planning Analytics ständigt uppdateras med ny och spännande funktionalitet så har Lernia sedan en tillbaka börjat att använda det nya gränssnittet Workspace allt mer. Detta gränssnitt används för att skapa attraktiva dashboards för bl.a. uppföljning av intäkter per kund mm. Alla gränssnitt till IBM Planning Analytics är helt integrerade och med write-back oavsett vilken applikation som man arbetar i.

Dessa verktyg användes:

  • Microsoft SQL Server
  • IBM Planning Analytics

Relaterade kundcase