1. Hem
  2. /
  3. IF – Finansiell och regulatorisk rapportering hos IF
va-g-6
kundcase-logotyp-2@3x

Om If

If är det ledande sakförsäkringsbolaget i Norden med 3,9 miljoner kunder. If Skadeförsäkring Holding AB (publ) ingår i den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

If

Utmaning

Nytt regelverk ställer nya krav

I och med att regelverket Solvens II träder i kraft 2016, fick If Skadeförsäkringar ett behov av att etablera en lösning för att rapportera enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Behovet bestod i att etablera en kvalitativ rapportering enligt de föreskrifter och regler som The European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) tagit fram för Solvens II-rapportering.

Lösning

Rapportering enligt det nya regelverket

Attollo fick i uppdrag att tillsammans med kunden etablera processer, rutiner och verktyg för kvalitativ rapportering (narrativ) av Solvens II. Projektet omfattande rapportering av Narrative Valuation Report (delar av SFCR och RSR), Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), Solvency and Financial Condition Report (SFCR), Regular Supervisory Report (RSR) samt rapportering av Risk Disclosure IFRS 7.

 

Attollo rekommenderade och offererade verktyget Certent CDM, som Attollo framgångsrikt implementerat på flertalet andra banker och försäkringsbolag, både för finansiell rapportering, och inte minst för regulatorisk rapportering.

I samband med implementationsprojektet har CDM tagits emot väl i kundens organisation, och verktyget har också börjat användas till andra användningsområden inom finansiell rapportering inom koncernen If P&C Insurance.

Verktyg som användes:

  • Certent CDM

Relaterade kundcase