1. Hem
  2. /
  3. Folksam – Solvens II-rapportering hos Folksam
va-g-6
kundcase-logotyp-7@3x

Om Folksam

Folksam är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige. Huvudkontoret finns i Folksamhuset på Bohusgatan 14 på Södermalm i Stockholm. De är ett kundägt försäkringsbolag som försäkrar flest hem och 900 000 bilar i Sverige. Utöver försäkringar erbjuder de sparande- och pensionsprodukter. 

Folksam

Utmaning

Nytt regelverk skapar nya behov

I och med introduktion av regelverket Solvens II, fick Folksam ett behov av att etablera en lösning för kvantitativ och kvalitativ rapportering enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Folksam hade sedan tidigare arbetat med rapporteringsplattformen IBM Financial Statement Reporting (FSR) för finansiell rapportering, och detta verktyg är en föregångare till den modernare plattformen Certent CDM.

Lösning

Raportering enligt det nya regelverket

Till början fick Attollo i uppdrag att migrera rapporteringsplattformen IBM Financial Statement Reporting (FSR) för finansiell rapportering, till den mer moderna rapporteringsplattformen Certent CDM. Då Attollo byggt upp stor erfarenhet kring att framgångsrikt implementera CDM för regulatorisk rapportering, kunde Attollo också visa upp hur Folksam med relativt små medel kunde expandera nyttjandet av CDM till att även omfatta kvantitativ och kvalitativ rapportering enligt det nya regelverket Solvens II.

 

Som ett första steg implementerades CDM för kvantitativ rapportering (QRT) enligt Solvens II, där Folksam blev ett av de första försäkringsbolagen i Sverige att genomföra den förberedande rapporteringen av Solvens II till Finansinspektionen. Vidareinförande av CDM har fortsatt för att även täcka den kvalitativa rapporteringen enligt Solvens II.

Verktyg som användes:

  • Certent CDM
Resultat

Ett verktyg för flera rapportprocesser

Användarna i Folksams organisation har stor nytta av att kunna använda ett och samma verktyg, oavsett om det handlar om processerna för finansiell eller regulatorisk rapportering. Flera av användarna arbetar båda dessa rapporteringsprocesser, som naturligt går in i varandra vid återkommande rapporteringstillfällen under ett år.

Relaterade kundcase