1. Hem
  2. /
  3. Ålandsbanken – IBM Planning Analytics
va-g-6
alandsbanken-vector-logo

Om Ålandsbanken 

Ålandsbanken grundades 1919 av dåtida åländska entreprenörer som ville ha en egen, åländsk bank. Namnet var då Ålands Aktiebank och 1942 registrerades den på Helsingforsbörsen. Huvudkontoret ligger i Mariehamn på Åland. I dag har Ålandsbanken 11 kontor i Finland och Sverige och ger service åt ca 90 000 kunder.

Ålandsbanken har varit kund till Attollo sedan 2015.

Ålandsbanken 

Bakgrund och utmaning 

Finansiell uppföljning och planering 

Kunden hade en komplex finansiell uppföljning och planering i Excel. Detta krävde omfattande manuellt arbete innebar en betydande risk för felaktigheter. För att effektivisera sina processer och minska risken för misstag började kunden söka efter ett flexibelt planeringssystem med stöd för rapporteringsmöjligheter. 

 

Lösning 

Implementering av IBM Planning Analytics 

Ålandsbanken valde att implementera IBM Planning Analytics, initialt i en On-Prem miljö. Efter att ha upplevt de operativa fördelarna med systemet, bestämde de sig sedan för att gå över till molnet för dess bekymmersfria fördelar.

För att ytterligare optimera sin verksamhet, integrerade Ålandsbanken även Planning Analytics med sitt befintliga koncernkonsolideringssystem, vilket möjliggjorde en mer sammanhängande och effektiv finansiell hantering.

Relaterade kundcase