När man arbetar i TM1 och vill ändra vilket alias som visas i en delmängd (subset), så kan man göra detta på två sätt.
1) Antingen går man in i TM1 Architect, och i Delmängdsredigeraren väljer aliaset man vill använda.
2) Eller så kan man använda en Turbo Integrator-funktion som heter SubsetAliasSet.
Syntaxen är då enligt följande:
SubsetAliasSet(Dimensionsnamn, Subset-namn, Aliasnamn);

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?