Traditionellt sett har BI-användare varit beroende av IT-avdelningar och utvecklare för att skapa rapporter och kuber. Med self-service BI är tanken att minska beroendet av IT. Genom intuitiva och lättanvända verktyg, kan användarna själva skapa personliga rapporter och kuber samt ställa analytiska frågor. IT-avdelningen skall fokusera mer på att få användare att förstå vilken data som är tillgänglig genom att tillhandahålla ett så kallat metadata dictionary som förklarar det data som finns.

Self-service BI skall fokusera på affärsnytta. Det skall uppmuntra användare att basera beslut på faktiskta data, inte intuition. För att inte riskera ett rapporteringskaos bör IT och verksamheten samarbeta med att bestämma viktiga mätvärden, vilken vokabulär man skall använda, vilka processer man skall arbeta efter, hur och var man skall publicera det man skapat och vilka som skall ha åtkomst till vilken data.

Attollo

Partners

Både IBM Cognos och Microsoft har bra och kompletta plattformar för rapportering med möjlighet för Self-service BI. Attollo innehar högsta partnernivå hos dem båda och har sedan start satsat på att ha mycket hög kompetens kring dessa partners produktplattformar.

IBM Cognos
Attollo innehar högsta partnernivå hos IBM Cognos, IBM Premier Business Partner, och har har lång erfarenhet och kompetens kring att implementera och vidareutveckla rapport- och analyslösningar baserande på mjukvara från IBM Cognos. Se här för mer information och demo kring IBM Cognos Analytics.

Microsoft
Attollo är Microsoft Gold Certified Partner Business Intelligence, vilken är den högsta partnernivån, och vi har lång erfarenhet och kompetens kring att implementera och vidareutveckla rapport- och analyslösningar baserande på mjukvara från Microsoft. Se här för mer information och demo kring Microsoft Business Intelligence.

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?