Med hjälp av visualiseringar ser du övergripande hur en stor ökning eller minskning det är och följden blir ofta att du undrar vad dessa variationer beror på. Med hjälp av funktionen analysera får du reda på orsaken utan att själv behöva analysera ditt data manuellt.

Power BI använder då algoritmer för informationen och genererar insikter via ett separat ”pop-up” fönster med ett visuellt objekt som beskriver och visar vilka kategorier som har påverkat ökningen eller minskningen mest.

Börja med att hitta en visualisering med en tydlig avvikelse över tid, t.ex. mellan två månader. (Se bild 1)

 

(Bild 1)

– Markera den senaste perioden som är av intresse och högerklicka
– Välj sedan Analysera och Förklara Ökningen/Minskningen (Se bild 2)

(Bild 2)

Funktionen Analysera ger dig sedan ett antal orsaker som ligger till grund för förändringen mot föregående period. Det som listas först har störst påverkan. (Se bild 3)

(Bild 3)

– Välj sedan att klicka på plustecknet längst upp till höger för dom insikter du tycker är intressanta att spara och dela med kollegor (Se bild 4)

(Bild 4)

De nya visualiseringarna kan sedan komplettera din dashboard med insikter som gäller för en viss period. T.ex. Utfall för december med analyser och kommentarer. (Se bild 5)

(Bild 5)

Om du har ett dataset i Power BI web så kan du även här använda algoritmer för att snabbt få insikter. Välj Datauppsättningar och under åtgärder, klicka på punkterna. Då får du tillgång till funktionen ”Få snabbinsikter”. (Se bild 6)

(Bild 6)

Hans BarkeliusFörfattare: Hans Barkelius

Hans är expert på beslutsstöd med över 15 år inom området. Han har gedigen kunskap inom beslutsstöd har erfarenhet från några av Sveriges största projekt. Erfarenhet som ger stor trygghet för den som ska etablera eller förnya sitt beslutsstöd.