När man delar med sig av rapporter och dashboards finns ofta ett behov av att kommentera resultat, utfall etc. I detta exempel kommer vi ta upp hur man lägger till kommentarer i Power BI Web som du använder via din web-läsare.

Kommentarer kan läggas till för en hel dashboard via funktionen ”Kommentarer”, som finns tillgänglig på den övre funktions-raden. (Se bild 1)


Bild 1

– När man klickar på ”Kommentarer” öppnas en dialog upp till vänster. Dessa kan vara direkt adresserade till en specifik person genom att använda @-tecknet. (Se bild 2)


Bild 2

– Kommentarer kan även läggas till enskilda visualiseringar genom att klicka på punkterna uppe i högra hörnet för objektet och sedan välja ”lägg till en Kommentar”. (Se bild 3)


Bild 3

– För att se om det finns befintliga kommentarer visas ikonen ”Visa panelkonversationer”. (Se bild 4)
Kommentarerna kommer att visas för alla med visningsbehörighet för dashboard eller rapporten.


Bild 4