Ibland har man många mått att jämföra, då placerar man dessa med fördel som rader. I Power BI kan det vara lite knepigt att förstå hur man gör det, inte helt logiskt tycker jag personligen.

Börja med att välja matris som visualiseringsobjekt. Välj sedan vad som skall vara dina kolumner, i detta exempel månaderna för ett specifikt år. (Se bild 1)

(Bild 1)

Välj fliken ”Format” som finns direkt under dina visualiseringsobjekt och vidare under ”Värden” finns inställningen ”Visa på rader” (Se bild 2)

(Bild 2)

Du kan nu gå tillbaka till fliken ”Värden” och dra in dina mått och fortfarande placera dessa under ”Värden” (Se bild 3)
Notera att det inte finns några värden under fältet ”Rader”.

(Bild 3)