Det har i tidigare versioner av Power BI Desktop, om du använde DirectQuery läget, inte varit möjligt med andra dataanslutningar. Vare sig med externa tabeller i DirectQuery eller Import med en Excel-fil.

Det kan vara användbart om man t.ex. har en egen gruppering av produkter i ett lagrat Excel-format eller om du har budgetsiffror i en extern tabell som skall jämföras med utfall som finns i datalagret.

Med sammansatta modeller tas den begränsningen bort. En rapport kan inkludera dataanslutningar från mer än en DirectQuery och/eller via ett Importerat dataset.

I följande exempel vill jag jämföra utfall från datalagret med budget som finns i en Excel-fil.

Börja med att aktivera förhandsversionens-funktionen för sammansätta modeller

  • Arkiv, Alternativ, Förhandsversioner och markera ”Sammansatta Modeller” och starta sedan om PBI Desktop (Se bild 1)

(Bild 1)

Läs in Excel-filen med ”Hämta data”-funktionen

  • Start, Hämta data och välj Excel-filen med Budget
  • Importera till PBI (Se bild 2)

(Bild 2)

Sätt upp relationerna, i detta fall för dimensionerna Product och Time eftersom budgeten är lagt på produkt och månad. (Se bild 3)

(Bild 3)

Reflektera över vilket lagringsläge som Budget-datat har förhållande till informationen i datalagret. (Se bild 4)

(Bild 4)

Skapa önskar rapport att följa upp utfall mot budget. (Se bild 5)

(Bild 5)