Vilken är din roll på SBAB?

Jag ansvarar idag för att få ihop helheten kring vår DW, BI, och ML-miljö. Jag har en organisation på ca 30 personer. Vi har dedikerade utvecklingsteam för olika projekt som tex strategiska projekt, regelverksprojekt samt kundinsikter. En ny Data Science organisation har sedan årsskiftet bildats för att skapa ett datadrivet företag.

SBAB håller på att byta bassystemen, dvs våra system för att låna och spara. Det påverkar givetvis vår DW-lösning på flera olika sätt, något vi måste förhålla oss till. Med nya bassystem kommer vi att få snabbare tillgång till data och i modernare format än förut.

Hur jobbar teamen?

Teamen arbetar väldigt agilt i scrum/kanban-anda. Vi har tvåveckorssprintar med täta leveranser och vi produktionssätter ca två releaser per vecka. Vi kör daily builds i separata miljöer så att arbetet i respektive team ska kunna löpa på obehindrat. Sedan säkerställer vi att alla leveranser också fungerar ihop.

Alla team är full stack, vilket innebär att de har all kompetens som behövs i teamet: från att hämta in data, modellera, testa och presentera informationen. Vi har numera även kompetens inom data science så att vi kan dra nytta av möjligheterna med machine learning.

Hur var det när du började på SBAB?

Jag började på SBAB 2013. Då hade vi tre utvecklare, ingen versionshantering och ett silobyggt DW som var skapat för ekonomisk uppföljning till Controlling. Vi har kommit en lång väg sedan dess, kan jag lova.

Nu har vi en komplett analysplattform för hela företaget. Alla intressenter har tillgång till den data de behöver på det sätt de vill ha den. Risk hämtar bl a rådata som de förädlar i SAS, och andra använder vår BI-portal där många Power BI rapporter finns. Sedan har vi den regulatoriska rapporteringen för tex MFI, MIR och FINREP som också är en del av lösningen.

Vi använder hela Microsoft plattformen, dvs SSIS, SSAS, SSRS, TFS, MDS, Power BI och Sharepoint. Vi har även börjat använda R i analysplattformen för att kunna arbeta effektivare med prediktiva modeller och machine learning.

Vilka har varit de viktiga milstolparna på vägen?

Ett stort steg var när vi levererade myndighetsrapporteringen (Basel 3) från vårt nya DW. Nästa milstolpe var när användarna började använda vår nya BI-portal, dvs vi tillgängliggjorde och visualiserade informationen på ett snyggt och enkelt sätt till många användare.

Vi har arbetat mycket med att förbättra våra processer, där fokus har varit på releaseprocessen med automatiserad deployment, autotester och lokala testmiljöer. Det har varit ett viktigt steg att få allt detta på plats. Det möjliggjorde att vi kunde skala upp och bli fler utvecklingsteam, få upp hastighet i leveransprocessen och slutligen gladare användare.

Och nu står vi vid den punkt då vi kan få tillgång till data mer i nära realtid med hjälp av Kafka, och R för avancerad analys.

Hur skulle du beskriva din roll?

Mitt jobb handlar mycket om att bygga upp organisationen och skapa förutsättningar samt att sätta BI på kartan inom hela SBAB. Jag har även ansvar för att driva utvecklingen framåt på alla fronter.

Nu ska vi expandera ytterligare och få in statistiker i teamen. Data science gör att vi kan ta beslutsstöd till nästa nivå. Det är en sak att leverera grafer och rapporter, men nu börjar vi även leverera insikter för bland annat personalisering.

Hur får man till bra samarbete med organisation?

Nyckeln till framgång är att skapa en gemensam bild av vad som är viktigt att göra och att synliggöra prioriteringarna. Vi har inte oändliga resurser, vilket gör att vi måste välja.

Vi har några olika typer av utvecklingsuppdrag, där strategiska projekt är en en kategori. Dessa projekt är mycket stora och då gäller det att stycka ner uppdragen i mindre levererbara delar.

En annan gruppering är de som använder vår rapportportal. Här har vi en backlog med mindre förändringar som vi betar av löpande. Stakeholders från olika delar i organisationen hjälps åt med prioriteringen.

Till sist är det BI-teamet som behöver prioritera omvårdnad och utveckling av plattformen. Det är jag och ledningsgruppen på BI som beslutar om processrelaterade och tekniska förbättringar. Utan tekniskt underhåll kommer plattformen att dö. Så det är ytterst viktigt att lägga tid på detta.

Vilket är ditt tips till någon som får ett jobb som liknar ditt?

Gör små förbättringar hela tiden. Man måste testa, utvärdera och välkomna idéer som gör att man blir lite bättre hela tiden.

Det andra är att ha bra dialog med stake holders. Se till att man sitter i samma båt och har en gemensam agenda. Och så måste man rekrytera bra folk och ha roligt!

Hur ser du på utvecklingen framöver?

Tekniken utvecklas som bekant exponentiellt. Vi kommer kunna komplettera många av de traditionella rapporterna med beslutskraft som levereras i nära realtid när kunderna utför tjänsterna.

Kunderna får anpassade budskap och hjälp redan från början. Vi bygger in algoritmerna i processerna. Det kommer att genomsyra alla touch points som telefon, webb och app. Vi kommer även bygga mer self service till våra interna användare.

Jag tror även på ekosystemtänket, vi kallar det för Dröm till Hem. Vi kopplar ihop fler tjänster för att skapa en helhetsupplevelse för kund. Man skulle kunna jämföra med andra branscher, som tex. charter, där man erbjuder stöd i hela processen, från att man funderar på att resa tills man kommer hem. Exakt hur det kommer se ut för oss vet vi inte.

Vi går en väldigt intressant framtid till mötes.

Intervjun med Maria gjordes under april 2019

Vill du veta mer?

Här kan du läsa mer om SBAB
Här kan du läsa om Attollos samarbete med SBAB