Då arbetet med budget och prognos ofta involverar stora delar av organisationen bävar många ekonomichefer för att ändra en inarbetad process som kanske är både ineffektiv och skapar tveksamt värde för styrningen av företaget. Men nu är det dags! Inte ett år till med alla Excel-ark och tjatiga e-post!

En väl fungerande planeringsprocess kan ge följande fördelar

  • Ekonomi kan ägna sig åt värdeskapande istället för att bara hantera Excel-ark som ska konsolideras och aggregeras samt kontrolleras för felaktiga inmatningar och brutna länkar/formler.
  • Möjliggör att man kan övergå till rullande prognoser med högre frekvens.
  • En anpassningsbar budgetmodell som kan anpassas efter verksamheten utan risk för brutna Excel-länkar och annat elände.
  • Verksamheten får en budget och prognos som faktiskt hjälper dem i deras vardagliga arbete.
  • Mindre tid behöver läggas på planeringsprocessen och den tid som frigörs kan istället läggas på kundvård, försäljning och fördjupad analys.

Man kan dela upp utmaningarna med budget och prognos i tre olika områden

  • Datainsamling
  • Konsolidering
  • Analys

VILKET VÄRDE KAN RÄTT SYSTEMSTÖD TILLFÖRA VERKSAMHETEN?

Ladda ner vår upphandlingsguide helt kostnadsfritt!

Ladda ner guiden

Datainsamling

Datainsamlingen är i många fall ytterst tidskrävande. Det blir inte bättre när företagsledningen behöver kompletterande information efter att man stängt den ursprungliga processen eller kanske skall köra runda två eller tre i sin top-down-up-process.

Konsolidering

Konsolideringen är en stor utmaning om man inte har robusta modeller och bra IT-stöd i botten. Minsta lilla fel i något av de hundratals Excelarken betyder ännu en sen kväll på kontoret. Och om något skall ändras när allt rullat igång är det inte långt till kaos.

Analys

Analysen blir ofta svår och stelbent om man samlat in och konsoliderat data i en rigid struktur. Det gör att önskemål om “att se siffrorna på en annan ledd” innebär stora arbetsinsatser och kontroller av att inget blivit fel på vägen.

> Här kan du läsa mer om hur vi på Attollo hjälper våra kunder med budget och prognos!