Attollo har arbetat med planering, konsolidering och rapportering under långt tid. I strävan efter att göra bokslutsprocessen så effektiv som möjligt finns det ofta stora tidsvinster att göra vid konsolideringen av de ingående bolagen i en koncern. Konsolideringsprocessen påverkas till stor del av olika lagar och regler som i sin tur styr hur koncernredovisningen skall upprättas. Arbetar man dessutom i en internationell verksamhet varierar lagar och regelverk från ett land till ett annat vilket adderar ytterligare komplexitet och det ställer höga krav på att de verktyg och lösningar som används skall kunna stödja hela verksamhetens behov.

Attollo arbetar med IBM Cognos Controller som är ett mycket etablerat och beprövat verktyg för finansiell konsolidering och det används av ett stort antal internationella företag (varav många börsnoterade). Med hjälp av IBM Cognos Controller får man ett flexibelt verktyg som är enkelt att integrera i företagets övriga informationsinfrastruktur. IBM Cognos Controller innehåller en stor mängd färdiga regler för finansiell konsolidering. I verktyget hanteras bl.a. förvärv (komplett förvärvsregister), valutaomräkningar, interna mellanhavanden, internvinst i lager, kassaflöden mm. Utöver detta finns ett inbyggt rapportverktyg samt en kraftfull funktion för att läsa in huvudboksdata från olika ERP-system alt. befintliga datalager.

Utöver erfarenheter från att implementera IBM Cognos Controller har Attollo också lång erfarenhet av att effektivisera arbetet kring den finansiella rapporteringen. På detta sätt kan båda IBM Cognos Controller och IBM Cogons Disclosure Management tillsammans minimera antalet dagar som behövs för ett komplett bokslutsarbete oavsett om det handlar om period- eller årsbokslut.

konsolidering_green

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?