Attollo har deltagit i XBRL Sweden’s konferens om ”Det svenska EKO-systemet för Standard Business Reporting”.

SBR Konferens
 

Kvalitativa informationskedjor med hög informationstillgänglighet

Målet med Standard Business Reporting (SBR) är att uppnå en säker och transparent rapportering av finansiell information och att genom detta kunna möjliggöra effektiva informationskedjor med hög kvalitet och ökad tillgänglighet till information. Bakgrunden till konferensen är att regeringen har gett i uppdrag åt Bolagsverket att införa en digital tjänst för att ta emot finansiell information med avseende för årsredovisning och revisionsberättelse. Standarden ska vara XBRL och det är den standard som används av våra Basel- och Solvenskunder vid rapportering till Finansinspektionen idag.

Under dagen så fick vi lyssna till bland annat Bolagsverket, SIE Gruppen, redovisningsappen Wrebit, SBR för revisionsbranschen och höra myndighets-panelen svara på frågor. Vi fick lyssna till storartade idéer från revisionsbyråerna Desk Jockeys och Saldo Redovisning om att ha en gemensam hub där alla aktörer kan ta del av samma information. Dom vill se ett tydligare samarbete mellan myndigheterna då detta skulle generera stora besparingar och samhällsvinster.

SBR Konferens

 

Digital rapportering, det blivande förstahandsvalet för alla företag

Bolagsverket berättade att från föregående års konferens så har man framtagit en taxonomi för både årsredovisning och revisionsberättelse för K2 regelverket och att tester pågår för att kunna rapportera detta till 31 mars 2018. Taxonomin för K2 (mindre aktiebolag) innebär att 70% av alla aktiebolag ska kunna rapportera sin årsredovisning digitalt från och med nästa år. Bolagsverket vill att digital rapportering av årsredovisningar ska bli förstahandsvalet för företag, myndigheter samt medborgare och det långsiktiga målet är att det ska bli obligatoriskt.

 

Vill man veta mer om SBR, kika in denna video:

Attollo är medlemmar i XBRL Sweden och fortsätter bevaka utvecklingen av digitaliseringen av finansiella rapporter.