Optimering med CPLEX

IBM Sverige har nyligen presenterat optimeringsverktyget IBM ILOG CPLEX. Verktyget bygger på matematiska modeller och kan lösa komplexa planeringsuppgifter. CPLEX kan kombineras med Planning Analytics. Den brukar användas för resursplanering och schemaläggning inom t ex transport, logistik, energi, sjukvård och utbildning. Nedan är en enkel optimeringsuppgift som vi gick igenom med VS-teamet på Attollos senaste konferens:

En grupp resenärer ska boka transfer från flygplatsen till hotellet. De kan antingen hyra personbilar eller minibussar. En bil har plats för 5 passagerare och en minibuss – för 12. I bagageutrymmet finns det plats för 4 resväskor i personbilar och 15 resväskor i minibussar. Det kostar 500 kr att hyra en bil och 1800 kr för en minibuss.

Resegruppen består av 200 personer som ska ha med sig 250 resväskor. Gruppen vill spara på resekostnader och vill veta vilket transportalternativ som är mest fördelaktigt. En minibuss har en högre kapacitet jämfört med en personbil, men den kostar också mycket mer att hyra.

Alla aktuella parametrar läggs in via formulär i Planning Analytics webbgränssnitt:

 

CPLEX optimering

 

När användaren trycker på knappen, skickas förfrågan till CPLEX. Inom kort får man svaret från systemet om det bästa möjliga alternativet:

 

CPLEX optimering

 

Enligt förslaget från CPLEX, ska man hyra 14 personbilar och 10 minibussar för priset av 30,2 tkr. Ingen annan kombination av antalet bilar och bussar med samma krav skulle ha ett lägre pris.

Den matematiska modellen (något förenklat) byggs i CPLEX Optimization Studio:

 

Kundens krav översätts till modellens språk av en utvecklare. Antalet passagerare och resväskor kan sedan anges via användargränssnittet i Planning Analytics.

Modellen kan byggas ut för integrera flera parametrar och mer komplexa villkor.