Johan Westman

Låt inte stelbent budgettänk sätta krokben för innovation

Lösningar i molnet blir allt mer en naturlig del av allas vardag och det är inte speciellt konstigt med tanke på vilka fördelar som molnlösningar erbjuder. Detta ställer däremot nya krav på beställare och beslutsfattare när det kommer till styrning och budgetering av IT-projekt.

Många organisationer är fast i ett förlegat tankesätt kring nya satsningar på IT-projekt och man är ofta alltför fokuserad på inköp av mjuk- och hårdvara, kostnad för utvecklingsprojekt, löpande support och förvaltning. Genom att tänka mer agilt och jobba direkt i molnet så kan företag ha råd att misslyckas (”fail fast”) och våga prova nya tillämpningar utan att bli sittande med en massa legacy och investeringar som inte genererar något värde. Genom möjligheten att ”prova på” så är också sannolikheten att fler IT-projekt blir lyckade och driver verksamheten framåt. Det mest framgångsrika företagen karaktäriseras av ett nära samarbete mellan IT och verksamheten.

Läs mer om dessa intressanta och värdeskapande idéer i Johan Westmans artikel