Funktionalitet och nyheter i PowerShell och effektivisering av rapporter i SSRS

Dag tre på Pass Summit 2017! Nu har konferensen börjat på allvar. Fler besökare och utställare är på plats än i måndags och tisdags.

PASS Summit 2017

Det har varit en intensiv dag där vi varit på konferenspass inom flera olika områden. Vi har blivit uppdaterade på funktionalitet och nyheter i PowerShell och hur det går att effektivisera vid deployment av rapporter i SSRS. Aaron Nelson som var föreläsare visade ett exempel där han laddade upp flertalet rapporter till rapportservern på samma gång med ett skript. Han visade även hur man med hjälp av PowerShell kan få fram en detaljerad lista på alla tabeller i en databas med information om bl.a. antal rader och storlek för varje tabell. På ett annat konferenspass visade Drew Furgiuele hur det enkelt går replikera databaser, VMs mm. via PowerShell-skript.

PASS Summit 2017

Vi var även på en föreläsning som hölls av Carlos Bossy. Han beskrev helhetstänket med olika lösningar i molnet. Vi fick bl.a. se en lösning som klarar de kommande kraven för GDPR (General Data Protection Regulation). Han visade även flera olika lösningar där all data lagrades i molnet och även hela ETL-flödet var i molnet med hjälp av olika Azure-tjänster, bl.a. att SSIS-paket körs via Azure Data Factory och med databaser i tjänsten Azure SQL Database Server. Carlos förklarade även hur Data Lakes kan användas och skillnaden mellan det och en relationell databas.

PASS Summit 2017

Johanna, Michael och Viktor