It’s a wrap!

PASS Summit 2017 är nu avslutad och veckan har flugit förbi! Under fredagen täcktes ett flertal områden in. Shabnam Watson visade ett exempel på hur man kan övervaka prestandan på en eller flera SSAS-databaser genom att använda Power BI. Lösningen som hon presenterade var dock lite mer komplex än så. Det krävdes att man körde xEvents för att få initial data, lagra denna i en SQL-databas för att sedan bygga en tabulärkub i SSAS som sedan blir källan till Power BI för att kunna visualisera på ett bättre sätt.

DAX-experten Alberto Ferrari hade föreläsning idag igen och denna gång om hur man på bästa sätt kan optimera sina DAX-uttryck genom att använda DAX Studio. I detta verktyg kan man koppla upp sig till bl.a. tabulärkuber i SSAS (SQL Server Analysis Services) och undersöka vilka frågor till källdatat som tar längst tid att köra. När man ser vilka frågor som tar längst tid vet utvecklaren var man ska börja optimera. Det går att ändra uttrycken i verktyget och köra frågorna mot källan och få mer information om vad som händer när frågan körs. DAX bygger på två engines, Storage Engine (SE) och Formula Engine (FE) där den förstnämnda är betydligt snabbare än Formula Engine. När man testar att köra en fråga i DAX Studio visas bl.a. hur stor del av vardera engine som används för att besvara frågan.

PASS Summit 2017

Verktyget är bra på att optimera DAX-uttryck men Alberto påpekade som tidigare att det viktigaste är att datamodellen är bra i grunden och att man tänker på att modellera ett stjärnschema. Är datamodellen bra blir DAX-uttrycken enklare och snabbare.

Marc Beamon och Gabe Villa pratade om tillvägagångssätt och tekniker för att underlätta för ETL-utvecklaren och slutanvändaren de levererar till. Några av dem är följande:

  • Vikten av att processa parallellt – Utnyttja resurserna som idlar
  • Inkrementell laddning – Reducerar tid och kravet på bandbredd under exekvering
  • Optimera skrivning och läsning till källor och destinationer – välj bara de kolumnerna du behöver, skriv bara in de rader du behöver.

Tack för den här gången! Hoppas att ni har uppskattat våra inlägg. På återseende!

PASS Summit 2017

Johanna, Michael och Viktor