En fullspäckad dag med  föreläsare som Marco Russo och Alberto Ferrari

Idag var första dagen på Pre-conferance Pass Summit 2017! En heldag vigd åt datamodellering med Power-BI.

Dagens föreläsare var inga mindre än Marco Russo och Alberto Ferrari. Båda är grundare av SQLBI, samt ansvariga för siten www.sqlbi.com. De har även skapat flertalet verktyg för bland annat optimering av tabulärkuber.

Vi fick en grundlig genomgång i datamodellering samt många tips om best-practice vid arbete med Power-BI. Vi behandlade områden som snabb processtid och svarstid till användarna. Mycket har hänt på det tekniska området på sistone, men vikten av ett bra Data Warehouse har dock inte ändrats nämnvärt de senaste 50 åren.

Pass Summit

Vi gick igenom Spännande DAX-funktioner, som till exempel ”USERELATIONSHIP” , ”CROSSFILTER” och ”TREATAS”. Vi undersökte också möjligheter att lösa problem med flera faktatabeller med olika granularitet. Datumdimensionen fick även en genomlysning, där man betonade slutanvändarvänlighet för att underlätta i ett utvecklarsyfte.

Sammanfattningsvis; lägg tid på modelleringen av datamodellen och stjärnschemat så sparar du tid samt ökar prestandan. Efter att under en dag studerat tabulärkuber och Power-BI, drar vi slutsatsen att dessa två är och kommer vara kraftiga verktyg för dataanalys hos många företag.

Tills nästa gång, ha en bra dag.

Michael, Johanna och Viktor.

Pass Summit