Attollo har under de år vi har arbetat med produkter från IBM Cognos identifierat återkommande frågeställningar runt användandet av de framtagna BI-lösningarna. Av den anledningen har Attollo utvecklat ett rapportpaket mot Audit- och Content Store-databaserna som är enkelt att implementera på nya eller befintliga IBM Cognos- installationer. Rapporterna kan ses som en ersättning eller komplement till de auditrapporter som IBM tillhandahåller.

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2017 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?