Finansiell & regulatorisk rapportering

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

DIGITALISERING AV PROCESSERNA FÖR FINANSIELL OCH REGULATORISK RAPPORTERING

Under de senaste åren har kraven på finansiell och regulatorisk rapportering ökat markant. I takt med de ökande kraven och det allt mer resurskrävande arbete, börjar nu allt fler företag och organisationer arbeta med att digitalisera sina processer för finansiell och regulatorisk rapportering. Detta effektiviserar inte bara själva arbetet med rapporteringen, utan ökar också kvaliteten i de siffror som rapporteras.

Attollo har framgångsrikt hjälpt många kunder att digitalisera processerna både för finansiell och regulatorisk rapportering. Vi har lång erfarenhet av effektiva verktyg och lösningar, och hur dessa bäst implementeras beroende på det enskilda företagets möjligheter och förutsättningar. Vi har stor kunskap kring att etablera kompletta lösningar som hanterar informationsflödet och informationsbearbetning hela vägen från källsystemet, till de validerade färdigbearbetade rapporterna. Attollo kan inte bara tekniken, utan bevakar hela tiden nya regulatoriska krav från myndigheter såsom EBA, EIOPA, EMSA, ECB m.fl.

NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER

  • Finansiell rapportering (s.k. narrativ rapportering) av årsredovisningar och kvartalsrapporter

  • Rapportering av Solvens II (EIOPA), IORPII (EIOPA) kvalitativ rapportering (ORSA, RSR, SFCR) samt kvantitativ rapportering (CRT)
  • Rapportering av Basel III/CRD IV (EBA), rapportering av COREP och FINREP
  • Rapportering av MFI, RUTS och MIR (ECB/SCB/Riksbanken)
  • Rapportering av årsredovisningar enligt ESEF/iXBRL (ESMA)
  • Rapportering av VINN/KRITA/AnaCredit (ECB/SCB/Riksbanken)
  • Rapportering av IFRS16

VILL DU VETA HUR VI KAN HJÄLPA DIG?

KONTAKTA OSS

Kontakta oss

Finansiell rapportering

Den finansiella rapporteringsprocessen innebär för många kunder en mycket arbetskrävande och repetitiv process, som dessutom ofta har ett stort personberoende.

Attollo har hjälpt flertalet kunder att effektivisera sin rapporteringsprocess med gott resultat.

Basel III

Kraven på rapportering enligt Basel III/CRD IV, har påverkat de rapporteringspliktiga bolagen inom bank- och finansbraschen påtagligt.

Vi har stor erfarenhet och kunskap kring hela kedjan från datalagerlösningar till rapporteringsverktyg som klarar EBA´s taxonomier för Basel III-rapportering.

Solvens II

Vi har kunskap och erfarenhet kring lösningar för den kvantitativa rapporteringen (QRT) och införande av lösningar för den kvalitativa rapporteringen (ORSA, RSR, SFCR).

Hela vägen från källsystemen till rapporteringsverktyg som klarar EIOPA´s taxonomier för rapportering.