Finansiell planering hos Frösunda Omsorg

Projektbeskrivning

Frösunda Omsorg hade ett behov av att förbättra och effektivisera sin budget- och prognosprocess, där mycket arbete var manuellt och tidskrävande. Som hos många andra företag inbegrep den manuella budget- och prognosprocessen ett stort användande av Microsoft Excel, dock utan möjligheter att kunna konsolidera på annat sätt än till stor del manuellt. Det fanns ett stort behov av att förbättra och effektivisera budget- och prognosprocessen, så att man kunde uppnå effektivare, enklare, snabbare och en mer säker process, i vilken man eliminerar manuella ingrepp i arbetet att konsolidera budget- och prognos siffror.

Attollo var med i ett tidigt stadium där vi tillsammans med kunden tog fram en Proof Of Concept i verktyget IBM Cognos TM1, som i ett senare skede skulle ligga till grund för kravarbetet och underlätta kravställningsprocessen. Under processens gång, fanns det goda möjligheter att med kundens data visualisera utseende, funktioner och beräkningslogik på ett enkelt och tydligt sätt. I kravställningsarbetet fokuserades det bl.a. på att skapa inrapporeringsmöjligheter som är verksamhetsorienterad och drivarbaserad, vilket också gör det möjligt att på ett enklare sätt föra ut ansvaret för budget- och prognosprocessen ut till de i verksamheten som har både intäkts- och kostnadsansvar. Genom att nå ut till användarna på detta sätt, säkrar man ett tydligt ansvar för siffrorna ute i organsisationen.

Budget- och prognoslösningen som nu används inom Förunda Omsorg, är baserad på planerignsverktyget IBM Cognos TM1. Lösningen är också integrerad med det datalager baserat på Microsoft SQL Server, och den rapport- och analyslösning baserat på IBM Cognos BI, som Attollo levererat till Frösunda Omsorg sedan tidigare.

IBM Cognos TM1, IBM Cognos BI, Microsoft SQL Server 2012, Master Data Services, Data Quality Services

Frösunda Omsorg startade med idén att alla kan vara delaktiga i samhället om de får rätt möjligheter. Över 20 års erfarenhet visar att vi hade rätt.

Idag är vi 8 000 medarbetare över hela Sverige som ger omsorg, vård, stöd och service till människor med funktionsnedsättning eller social problematik. Vi driver också skolor och växer även inom äldreomsorgen. Det gör oss till en av de största privata aktörerna i Sverige.

Hos oss kommer kunden först i alla lägen. Vårt uppdrag är att erbjuda en omsorg för högsta livskvalitet och att alltid möta våra kunder med respekt, engagemang och nyfikenhet, oavsett.

Våra tjänster sorterar under Lagen om stöd och service (LSS), Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen (SoL). Frösunda har funnits sedan 1994.

Jobba med oss

Liknande projekt

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?