Klarna rapporterar finansiellt och regulatoriskt med CDM

Regulatorisk rapportering

Projektbeskrivning

I och med att regelverket Basel III/ CRD IV trädde i kraft 2014, hade Klarna behov att etablera en lösning för att kunna beräkna och rapportera enligt det nya regelverket till Finansinspektionen. Det bestod dels i att etablera en effektiv datalagerlösning för att kunna samla in information från en rad olika källsystem inom organisationen, och sedan kunna beräkna och mappa dessa till de rapporteringsmallar som European Bank Authority (EBA) tagit fram för Basel III-rapportering. Det andra behovet bestod i att etablera ett rapporteringsverktyg, som effektivt kunde tillhandahålla och hantera Basel III-mallarna och den taxonomi med valideringsregler, som också är utgivna av EBA.

Attollo fick i uppdrag att tillsammans med kunden etablera en komplett datalagerlösning för hantering av Basel III, med tillhörande rapporteringslösning för Basel III. I uppdraget kring nytt datalager, låg också krav kring att samma datalagerlösning skulle tillgodose företagets generella krav på verksamhetstyrning, konsolidering, rapportering och uppföljning, då Attollo tidigare implementerat IBM Cognos TM1, IBM Cognos Controller och IBM Cognos BI.

Den implementerade lösningen är baserad på datalagerplattformen Microsoft SQL Server, Microsoft Analysis Services, Microsoft Master Data Services och på IBM Cognos TM1 för verksamhetsstyrning, IBM Cognos Controller för konsolidering samt IBM Cognos BI för rapportering och analys. Även IBM Cognos Disclosure Management (CDM) infördes, vilken används för den slutgiltiga verifieringen och valideringen av alla de värden och datapunkter inom Basel III-kraven, som rapporteras till Finansinspektionen. Då IBM Cognos Disclosure Management (CDM) även är ett komplett verktyg för finansiell rapportering, har Klarna också börjat använda verktyget för processen i framtaget av årsredovisningar.

Microsoft SQL Server, Microsoft Analysis Services, Microsoft Master Data Services, IBM Cognos TM1, IBM Cognos Controller, IBM Cognos BI, IBM Cognos Disclosure Management (CDM)

Klarna grundades i Stockholm 2005, utifrån en enkel och klar idé: Att göra det enklare för människor att handla. Idag är Klarna ett av Europas snabbast växande företag.

2014 gick Klarna ihop med SOFORT och skapade Klarna Group, Europas ledande betalningsleverantör. Klarna Group har över 1400 anställda och är verksamma i 18 länder.

Drygt 45 miljoner konsumenter och 65 000 handlare använder Klarnas lösningar och målet är att bli det sätt som världen helst handlar på.

Jobba med oss

Liknande projekt

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?