Finansiell planering med TM1 hos Lernia

Projektbeskrivning

Lernia, ett utbildnings-, bemannings- och omställningsföretag hade ett behov av att förbättra och effektivisera sin budget- och prognosprocess, samt effektivisera sin utfallsrapportering. I de aktuella processerna fanns det mycket arbete som var manuellt och tidskrävande. Som hos många andra företag inbegrep den manuella budget- och prognosprocessen ett stort användande av Microsoft Excel, dock utan möjligheter att kunna konsolidera på annat sätt än med stor del manuellt arbete.

Lernia beslutade sig för att implementera IBM Cognos TM1 för att förbättra och effektivisera sin budget- och prognosprocess samt effektivisera sin utfallsrapportering. I utfallsrapporteringen har också användarna möjlighet att kunna analysera och granska utfallrapportering ner på verifikationsradsnivå i verktyget, vilket väsentligt ökar effektiviteten i granskning och analys av det ekonomiska utfallet.

I dagsläget används IBM Cognos TM1 av ett par hundra användare, vilket innebär samtliga linjechefer som har ett intäkts- och kostnadsansvar. Genom att nå ut till användarna på detta sätt, har man inom Lernia kunnat tillhandahålla ett verktyg som underlättat fullt ägarskap och ansvar för siffrorna ute i organsisationen.

Microsoft SQL Server 2012, IBM Cognos TM1

Lernia är ett statligt ägt utbildnings-, bemannings- och omställningsföretag. Förra året utbildades drygt 43 000 personer, hyrde ut 9 000 bemanningskonsulter och 1 700 företag fick hjälp med kompetensförsörjning. Lernia finns på 100 orter och har närmare 4 000 anställda.

Jobba med oss

Liknande projekt

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?