BI-portal och Self Service hos SBAB Bank

Projektbeskrivning

Tillsammans med oss på Attollo inledde SBAB en utredning för att ta sitt beslutsstöd till nästa nivå. Vi tog gemensamt fram ett par lösningsalternativ där fokus låg på att ge användarna ute i organisationen analysfrihet under kontrollerade former. Efter att ha ställt de olika lösningsarkitekturerna mot varandra, resulterade det hela i en designad BI-portal med fokus på användarvänlighet och avskalad enkelhet.

När användarna nu loggar in i portalen, möts de av ett antal fördefinierade dashboards för en ögonblicklig nulägesanalys. Vidare skapade projektet ett antal fördefinierade rapporter inom respektive fokusområde. För djupare analys förbereddes även ett antal analysmallar med vilka användarna sedan själva kunde vrida och vända fram svar på sina frågeställningar. Dessa insikter kan då även delas med de övriga användarna vid behov.

Tekniskt sett valde SBAB att använda en och samma mjukvaruleverantör för samtliga delar i lösningen då man med ett enkelt sätt behövde navigera mellan dashboards, rapporter och analysmallar. Valet av leverantör hamnade på Microsoft och var även licensmässigt väldigt kostnadseffektivt, då SBAB redan sedan tidigare har licenser hos Microsoft. Portalen har tagits emot väldigt väl genom hela organisationen och kontinuerligt fylls nu portalen på med fler sektioner av analyser och rapporter.

SQL Server 2014, SharePoint Server 2013, Power BI

SBAB Bank-koncernen omfattar moderbolaget SBAB Bank AB (publ) och dotterbolagen AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (”SCBC”) och Booli Search Technologies AB (”Booli”), inklusive dess dotterbolag Hittamäklare AB och Booli Development AB. SCBC emitterar säkerställda obligationer och konsolideras i SBAB-koncernen. Booli utvecklar produkter och tjänster med utgångspunkt i bostadsmarknaden. Bland tjänsterna återfinns bland annat Booli.se, Sveriges största oberoende söktjänst för bostäder och Hittamäklare.se, en jämförelsetjänst för privatpersoner som ska sälja sin bostad.

SBAB inledde sin verksamhet 1985 med uppgift att på kreditmarknaden låna upp medel för den statliga bostadslångivningen. Idag är SBAB en oberoende vinstdrivande bank med ca 430 anställda.

Jobba med oss

Liknande projekt

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?