Certent

När Certents förvärvade IBM Cognos Disclosure Management från IBM tecknade  Attollo partneravtal med Certent. Attollo kan nu även fortsättningsvis stötta kunder med lösningar för Disclosure management. Vi fortsätter att satsa på detta område då det är ett så viktigt steg i processen när man ska rapporter snabbt och korrekt.

Certent.com

Produkter

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?