Den finansiella rapporteringsprocessen kännetecknas hos många företag av en relativt stor grad av manuella processer. Ibland kallas denna del för ”The Last Mile of Reporting”. Ofta är detta arbete tidskrävande, och upprepas ofta till stor del från en rapportperiod till en annan. Bland utmaningarna man har kan nämnas följande:

  • Omfattande användning av Word- och Exceldokument som skickas via e-post
  • Problem med tillförlitligheten av data
  • Bristfälliga interna kontroller
  • Ingen Audit Trail
  • Många moment som upprepas för varje rapporteringsperiod och som måste göras om från början

Attollo har hjälpt många kunder att automatisera och effektivisera den finansiella rapporteringsprocessen med hjälp av processförbättringar och rapporteringsverktyget Certent CDM. Se här för mer information och demo kring Certent CDM.

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?