Attollo har lång erfarenhet och kompetens kring att implementera och vidareutveckla rapport- och analyslösningar för enterprise reporting. Vi har en välbeprövad metodik för att kravställa, genomföra och implementera lösningar. Vid sidan av teknisk spetskompetens och gedigen praktisk erfarenhet, har Attollo även byggt upp stor kunskap kring design och usability, vilket vi anser är en viktig aspekt för att få en lyckad implementation med hög nyttjandegrad hos slutanvändarna.

Attollo implementerar lösningar baserade på produkter och verktyg från IBM Cognos och Microsoft. Attollo har sedan start satsat på att ha mycket hög kompetens inom dessa plattformar.

Attollo_reporting

Partners

IBM Cognos
Attollo innehar högsta partnernivå hos IBM Cognos, IBM Premier Business Partner, och har har lång erfarenhet och kompetens kring att implementera och vidareutveckla rapport- och analyslösningar baserande på mjukvara från IBM Cognos. Se här för mer information och demo kring IBM Cognos Analytics.

Microsoft
Attollo är Microsoft Gold Certified Partner Business Intelligence, vilken är den högsta partnernivån, och vi har lång erfarenhet och kompetens kring att implementera och vidareutveckla rapport- och analyslösningar baserande på mjukvara från Microsoft. Se här för mer information och demo kring Microsoft Business Intelligence.

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?