De flesta företag och organisationer har behov av att analysera och följa upp sin verksamhet, framförallt för att kunna fatta välgrundade beslut för sin verksamhet. Det har under flera decennier funnits verktyg för att rapportera och analysera, men under de senaste åren har det skett en stark utveckling av de verktyg som finns på marknaden. Enkelhet för slutanvändare, mer attraktiva visualiseringsmöjligheter samt ordentligt förbättrad prestanda är några av de viktigaste förbättringarna som kommit de senaste året. Vi på Attollo har under lång tid arbetat med att leverera effektiva och ändamålsenliga datalagerlösningar, rapport- och analystillämpningar med god användbarhet, som säkerställer god verksamhetsnytta hos våra kunder.

Vi har valt att arbeta med verktyg och plattformar från Microsoft och IBM Cognos, som är bland de ledande verktygsleverantörerna inom området. Vi arbetar för att alltid vara den främsta implementatören av dessa verktyg, och innehar så klart högsta partnernivån hos båda våra mjukvarupartners.

AKTUELLA TJÄNSTER

Datalager

Vill ni ha möjligheten att samköra rapporter och analyser där data kommer från flera olika datakällor? Vill ni ha en och samma bild av verkligheten som beslutsunderlag? Då skulle ni ha nytta av ett datalager. Attollo har hjälpt flertalet företag att etablera effektiva datalagerlösninger, som säkerställer analysbehov för hela organisationen.

Läs mer

Enterprise Reporting

Många organisationer har behov av rapport- och analyslösningar, som klarar av att effektivt förse en stor mängd användare med ändamålsenlig rapportering och analys. Attollo har stor erfarenhet av att implementera flexibla och effektiva lösningar för rapport- och analys i större organisationer.

Läs mer

Self Service BI

Med self service BI är tanken att minska beroendet av IT. Under de senaste åren har det skett en positiv utveckling kring verktyg för rapportering och analys, som lett till att många verktyg är intuitiva och lättanvända. Attollo hjälper er med verktygen, med vilka användarna själva skapa personliga rapporter, kuber och ställa analytiska frågor.

Läs mer

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?