IBM Planning Analytics (f.d IBM Cognos TM1) är ett av marknadens mest flexibla system för budget, prognos och utfallsrapportering. Systemet kan hantera tusentals användare, komplexa modeller och stora datavolymer.

Systemet är flexibelt och anpassas utifrån kundens behov, möjligheten att ersätta alla lokala excelinitiativ är stora. Allokeringar, rullande prognos, drivarbaserat, centrala parametrar, top/down, bottom/up, fördelningsnycklar, automatisk inläsning av utfall är exempel på önskemål vi ser från våra kunder.

Med Planning Analytics erbjuds möjligheten att använda Excel, webb eller mobila enheter för budget, prognos och utfallsrapportering.

  • Excel – med Excel går det att vända, vrida och borra i Planning Analytics data samt bygga inmatningsmallar och rapporter. Användarna kan antingen använda Excel eller webbgränssnittet för att få åtkomst till sina behörighetsstyrda mallar.
  • Webb – ett dynamiskt gränssnitt där det går att skapa dashboards, analysera kuber, göra inmatningar och även presentera de excelfiler som är skapade i excelklienten, det går även att använda webbgränssnittet helt utan inblandning av Excel.
  • Mobilt – använd iOS eller en Android enhet för att få åtkomst till miljön
    Rent tekniskt skiljer sig TM1 mot andra liknande system på marknaden. Systemet bygger på en unik rambaserad multidimensionell databas som konsoliderar alla inmatningar i realtid.
  • Rambaserad – alla beräkningar hanteras av serverns RAM-minne istället för tunga SQL-frågor eller lokala excelberäkningar.
  • Multidimensionellt – systemet bygger på en eller flera ”kuber”, dvs datamodeller som innehåller dimensioner, hierarkier och mätvärden.
  • Realtid – alla inmatningar, oavsett var i modellen, konsolideras med automatik i realtid. Detta innebär att användaren inte behöver vänta på långa laddningstider för att se ett resultat.

Attollo är återförsäljare av Planning Analytics och har sedan start levererat projekt på den svenska marknaden. Vi supporterar idag över 4 000 slutanvändare.

Mer information om Planning Analytics finns på IBMs hemsida.

Exempel på Planning Analytics Excelklient

Exempel på Planning Analytics webbaserade/mobila gränssnitt

KONTAKTA OSS

Vänligen skicka ett mail så återkommer vi så fort vi kan. Du kan även nå den person du vill ha tag på via förnamn.efternamn@attollo.se

Skickar

©2018 Attollo AB - Kungsgatan 50 - 111 35 Stockholm

Log in with your credentials

Forgot your details?